Människan och staden – Uppsalaarkitekten Gösta Wikforss uppmärksammas på Upplandsmuseet

2022 avslutades med att Upplandsmuseet bjöd in till en föredragskväll om Gösta Wikforss 100 år. Publiken visade stort intresse, det var fullsatt med väntelista. Ovan: Örjan Wikforss tecknar en yrkesbiografi i bild.

Upplandsmuseet arrangerade också en utställningsmonter på temat ”Människan och staden – om Uppsalaarkitekten Gösta Wikforss.

Intervju i Radio Uppland

Fredagen den 27 april 1984 var Gösta Wikforss inbjuden till Radio Uppland och en tre timmar lång medverkan i ”Blanka förmiddan”. Mycket tal om jazz och legendariska spelställen i Uppsala. Men under den första timmen samtalar han med legendariska radiomannen Kenneth Boa Eriksson om hus efter hus utmed Västra Ågatan. Det är ett härligt samtal med riktig podd-känsla om några av Uppsalas kulturmiljöer och ett fint sätt att lära känna Gösta Wikforss genom hans röst och berättarglädje. Klippet är cirka 30 minuter långt. Publiceras med tillstånd av Sveriges Radio. Gå till Meny, välj Media och klicka på bilden.

Klipp ur filmen Uppsala växer

Gösta Wikforss arbetade med Uppsala generalplan 69 under åren 1967 till 1971 i rollen som tillförordnad generalplanearkitekt. Bärande idéer var att dämpa bilismen som höll på att förstöra Uppsala och leda trafiken utanför staden, satsa på kollektivtrafiken, värna sammanhängande kulturmiljöer i stadskärnan och låta Uppsala möta uppsalaslätten med en tydlig stadskant, skydda jordbruksmarken och grönområden, för att istället bygga integrerade stadsdelar i det han kallade kraftfältet söderut mot Stockholm. Syftet med generalplanen var att den skulle vara vägledande för kommande detaljplanering och därmed ytterst syfta till att skapa en god livsmiljö för invånarna.

Arbetet ägde alltså rum under åren runt 1968, intresset och engagemanget var stort och informations- och samrådsmötena många. Förslagen i generalplanen sammanfattades i filmen ”Uppsala växer” som producerades av Statens institut för byggnadsforskning 1971. För manus och regi svarade Örjan Wikforss och för foto Bo-Erik Gyberg. Den femtio år gamla, repiga och blekta 16 mm filmen är digitalt överförd. Här visas ett antal klipp med betoning på idé, metodik, den förslagna utbyggnadsriktningen söderut, samt trafikproblematiken. Längd i original är 30 minuter. Denna förkortade version är 9 minuter. Gå till Meny och välj Media.

Filmen om Geijersgården publicerad

Mitt i Uppsala ligger Geijersgården, granne med universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Här har Dag Hammarskjöldfonden sitt centrum. 1982 brann byggnaden. Filmen dokumenterar arbetet med att återställa gården och visar hur hantverkarna byter ut skadat timmer, lägger nya golv, gjuter nya kakeldelar och målar schablonmönster. Gösta Wikforss var ansvarig arkitekt för återuppbyggnaden. Han berättar om husets historia och resultatet efter återställandet. För att se filmen gå till Meny och välj Media.

Nya texter inlagda

Hemsidan har nu gjorts publik genom inlägg i sociala medier som har medfört nära 3 000 visningar de första dagarna. Fin draghjälp gav ArkDes som publicerade foton av Stillhetens kapell, Saluhallen och Årstagården. Arbetet med att komplettera arkivet fortsätter. Tre nya texter är inlagda. Den första är en beskrivning av de arkitektoniska idéerna vid utformningen av Stillhetens kapell, ett anförande som hölls vid invigningen 1963. Den andra är en sammanfattning av det fyrtiotal förändringar som genomfördes i domkyrkan under Gösta Wikforss tid som domkyrkoarkitekt. Föredraget hölls i domkyrkan 1990. Den tredje texten är en kulturartikel i Uppsala Nya Tidning också från 1990 där han ställer frågan ”Var finns kulturens starka förespråkare idag”. Samtliga texter finns under Meny – Texter.

Testversion

Arbetet med hemsidan har nu kommit så långt att en första testversion kan läggas ut. Tack till de inbjudna deltagare som ska testa hemsidan och ge synpunkter på dess innehåll och funktionalitet. Arbetet pågår fortfarande med att komplettera verksförteckningen och fotografera de byggnader som ännu inte är dokumenterade i bild.