Teckningar

Ur teckningsblocket från båtfärd 1985 utmed Norrlandskusten till Eggegrund. Galtström, Åkeröviken, Häggvik, Barsviken, Kuggören och Eggegrund.

Med havslängtan