Verksförteckning

1950-tal

1948 Villa Dagnell, kv Vecklaren, Amiralsgatan 12, Kalmar

1951 Villa Larsson, kv Mörsaren, Döbelnsgatan 23, Uppsala

1954 Radhus, kv Renfanan, Näckrosgatan 1 – 3, Uppsala

1955 Klockstapel Vindhem, Uppsala

1955 Studenthem, kv Rinda, Sysslomansgatan 12, Uppsala

1957 Villa, Kåbo, kv Hanen, Götavägen 14, Uppsala

1957 Gruppbebyggelse, Ormsta, Tegelvägen – Björkhagsvägen, Vallentuna

1958 – 84 Vårdbyggnader, äldreomsorg, kv Idun, Uppsala

1957 Bostadshus, kv Gustavsberg, Eriksbergsvägen 16 – 18, Uppsala

1958 Radhus, Gustavsberg, Eriksbergsvägen 13 – 15, Uppsala

1958 Radhus, kv Musköten, Döbelnsgatan 28 – 32, Uppsala

1959 Kyrka, Gustav-Adolf-Kirche in St Hubert, Niederrheim, Tyskland

1959 Radhus, kv Bergkristallen, Grönstensvägen, Uppsala

1959 Småhusområde, Ägget, Runby, Båtsmansvägen, Upplands Väsby

1959 – 60 Bostadshus, Västra Eriksberg, kv Gnejsen, Gnejsvägen, Uppsala

1959, 63, 81 och 96 Ansgarsgården med Ansgarskyrkan, kv Kandidaten, Studentvägen 34 – 36, Uppsala

1959 Waldenströmska studenthemmet, kv Tyrfing, Sturegatan 9 – 13, Uppsala

1959 Småhus, kv Antennen, Lidingö

1960-tal

1960 Flerbostadshus, Lamellen, Upplands Väsby

1960 Konvalecenthem, kv Humlegården, Stora gatan – Ladugränd, Sigtuna, ombyggt

1960 Villor, kv Sankt Gertrud, Stora Nygatan och Lilla Nygatan, Sigtuna

1960 Affärs- och kontorshus, kv Lejonet, Vaksalagatan 5, Uppsala

1960 – 89 Katedralskolan, renovering, ny-, om- och tillbyggnad, kv Skolan, Skolgatan 2, Uppsala

1960 – 85 Fyrisskolan, om-, till- och nybyggnad, kv Luthagsstranden, Götgatan 17 – 21, Uppsala

1960 Värmeverk, kv Åskan, Gränby Bilgata 2, Uppsala (ombyggt)

1960 Atriumhus, kv Ängs- och Skogschampinjonen, Storskogsvägen 16 – 34, Champinjonvägen 2 – 8, Uppsala

1960 Radhus, kv Grisslan, Stora Brännbovägen – Mjölnarvägen, Sigtuna

1960 och 69 Äldreboende, Kv Klockaren, Sigtuna (ombyggt)

1961 – 63 Stillhetens kapell, Ängskyrkogården, Uppsala

1961 Villa Adolfsson, Vårdsätra, Klintvägen 56, Uppsala

1961 Radhus, kv Brödtickan och Fårtickan, Kantarellvägen, Uppsala

1961 Radhus, kv Murklan, Slåttervägen, Uppsala

1961 Landstingets administrationsbyggnad, kv Trädgården, om- och tillbyggnad, Nedre Slottsgatan – Slottsgränd, Uppsala

1961 Flerbostadshus, Långbågen, Upplands Väsby

1961 Pensionärshem, kv Gnejsen, Uppsala

1962 Villor, kv Blodriskan, Murkelvägen, Uppsala

1962 Villor, kv Odlaren, Norra Parkvägen 15 – 17, Uppsala

1962 Uppsala Hemsysterskola, kv Alströmer, Hildur Ottelinsgatan 8, Uppsala

1962 Pingstkyrkan med affärs- och kontorshus, kv Kransen, Sankt Persgatan 9 – Dragarbrunnsgatan 31, Uppsala

1962 Brandstation, gymnastikhall och verkstäder, Uppsala

1962 – 70 S:t Olofs skola, Skolbacken 58, Sigtuna

1963 Norrgården, äldreomsorg, kv Idun, Svartbäcksgatan, Uppsala

1963 Bostadshus, kv Ginnar, Odensgatan 16, Uppsala

1963 Ungdomsgård och garage, kv Stenbrottet, Uppsala (rivet)

1964 Villor, kv Grönkremlan, Murkelvägen 23 – 35, Uppsala

1964 Betongelementfabrik, Systembetong, Märsta

1964 Kontors- och bostadshus, kv Vidar, Storgatan 28, Uppsala

1964 Villor, Aludden, Sigtuna

1964 Landstingsförbundets kursgård, Högberga och Högudden, Lidingö

1964 – 89 Kraftvärmeverk, sopförbränningsstation, verkstäder, kontor, personalbyggnad, torvpulversilo, kv Brännugnen, Bolandsgatan 16, Uppsala

1965 Ängskyrkogården, förvaltnings- och ekonomibyggnader, Uppsala

1965 Bostadshus, kv Ginnar 3, Uppsala

1965 – 86 Skandalhuset, ombyggnader, kv Rosenberg, Uppsala

1965 Dag Hammarskjöldbiblioteket, renovering, kv Holmen, Fyristorg 2, Uppsala

1966 Celsiusskolan, kv Häggen, Björkgatan 8, Uppsala

1966 Johannelundsgården, äldreomsorg, kv Johannelund, Kanstanjegatan 2, Uppsala

1966 Studenthem, kv Rinda, Sturegatan 14, Uppsala

1966 Villor, kv Nybyggaren, Statarvägen, Uppsala

1966 Villor, kv Stataren, Tuvängsvägen, Uppsala

1966 Småhus, kv Slagrutan, Stavkärnan, Barkspaden, Besmanet, Valsätra, Uppsala

1966 – 85 Håga by, vårdbyggnader, Uppsala

1967 Villor, Thilsområdet, Sigtuna

1967 Walmstedska gården, renovering, kv Karin, Sysslomansgatan 1, Uppsala

1967 Edlingska gården, renovering, Uppsala

1968 Årstagården, äldreomsorg, kv Cikorian, Fyrislundsgatan 66, Uppsala

1968 Småhus, kv Besmanet, Asktunnan, Kolfatet, Häveln, Valsätra, Uppsala

1969 Villor, kv Utsikten, Drottning Kristinas väg 19 -31, Sigtuna

1969 Villor, kv Giggen, Släden, Pinglan, Oxoket, Årdret, Drögen, Valsätra, Uppsala

1970-tal

1970 Bostadshus, kv Rinda, Uppsala

1971 Almquist & Wiksell, informationsindustri, kv Boktryckaren, Fyrislund, Uppsala

1971 – 73 Bostadshus, kv Vinkelhaken, Ritargatan 1 – 5, Uppsala

1971 – 75 Villor, kv Constantia, Lidingö

1971 Sunnersta toppstuga, Sunnersta, Uppsala

1972 Mikaelsgården, församlingshem, Mikaelskyrkan, Skolgatan 24, Uppsala, gårdsmiljö

1972 Ekonomibyggnad, Varberg kyrkogård

1972 Sommarhem, om- och tillbyggnad, KFUM, Alnäs, Uppsala

1973 Psykologiska institutionen, ombyggnad, kv Munken, Trädgårdsgatan 20, Uppsala

1974 Församlingsgård, kv Mikaelskyrkan, Skolgatan 26, Uppsala

1974 Villa Camilla Modéer, Constantia, Hagkroken 15, Lidingö

1975 Villa Knutsson, Constantia, Hagkroken 12, Lidingö

1975 Bostadshus, kv Magistern, Kyrkogårdsgatan 39, Uppsala

1975 Affärs- och kontorshus, kv Draken, Kungsängsgatan 12, Uppsala (ombyggt)

1975 Pensionärshem, Fröja, om- och tillbyggnad, kv Fröja, Börjegatan, Uppsala

1975 – 78 Radhus, Eriksdalsområdet, kv Bertil och Birgit, Sysslomansgatan – Vindhemsgatan – Eriksgatan, Uppsala

1976 Fenix, affärs- och kontorshus, kv Rådhuset, Svartbäcksgatan 6 – S:t Persgatan 3 – 5 , Uppsala

1976 Ekermanska huset, Historicum, renovering, kv Universitetet, Uppsala

1976 Pensionärshem, om- och tillbyggnad, kv Gösta, Uppsala

1977 Vårdbyggnad, Elisabethemmet, ombyggnad, Uppsala

1977 – 78 Kapell och krematorium, Sankt Anna, Halmstad

1978 Bostadskvarter, kv Hörnet, Övre Slottsgatan – S:t Johannesgatan, Uppsala

1979 Bostadshus, kv Magistern, Luthagsesplanaden 23, Uppsala

1979 Servicehus, kv Ramund, Dalgatan 1 – 3, Uppsala

1980-tal

1980 – 86 Domkapitelhuset, renovering och ombyggnad, kv Disa, Uppsala

1980 Gamla Almqvist & Wiksell, ombyggnad, kv Kaniken, Västra Ågatan, Uppsala

1982 Radhus, kv Strandängen, Svartbäcksgatan 46, Uppsala

1982 Geijersgården, återuppbyggnad efter brand, kv Slottet, Övre Slottsgatan 2, Uppsala

1982 Saluhallen, ombyggnad, S:t Eriks torg, Uppsala

1982 Serviceboende, kv Borrkronan, om- och nybyggnad, Västerås

1983 – 88 Ekeby gymnasieskola, Uppsala

1983 Bostadshus, kv Hagbard, Svartbäcksgatan 66, Uppsala

1983 – 85 Bostäder, Fanna, om- och nybyggnad, kv Skiftnyckeln, Enköping

1984 – 88 Kontorshus, kv Regalen, Uppsala

1984 Södertuna slott, renovering, om-, till- och nybyggnad, Nyköping

1984 – 89 Uppsala Domkyrka, inredningar

1985 – 88 Bostads- och servicehus, kv Sigurd, Hamnesplanaden – Kungsängsgatan – Östra Ågatan, Uppsala

1985 Kontor och verkstäder, Sh-bygg, kv Slakthuset, Uppsala

1986 Bostäder, kv Brage, Sankt Olofsgatan – Salagatan, Uppsala

1986 Industrihus, Boländerna, Uppsala

1986 Magdeburg, Linnéskolan, om- och tillbyggnad, Västra Strandgatan 11 – Skolgatan, Uppsala

1986 Krusenberg herrgård, renovering och nybyggnad för Pharmacia, Uppsala

1986 Villa Hjert, Krusenberg, Uppsala

1989 Borgerskapets hus, servicehus, kv Tyr, Sysslomansgatan 37, Uppsala

1989 Bostadshus, kv Nordkalotten, Vänortsgatan – Nordengatan, Uppsala

Uppdragsförteckning

Uppdragsförteckningen omfattar samtliga uppdrag 1946 – 1990. Ritningar finns hos Uppsala stadsarkiv, Arkivguide, sid 38: ”Gösta Wikforss arkitektkontor AB 1952 – 1989”. Ritningsarkivet omfattar 22 500 ritningar.