Om

Arkitekt Gösta Wikforss (1922 – 2001) skulle i år ha fyllt 100 år. För att ge en samlad bild av hans verksamhet som arkitekt och planerare har detta digitala arkiv skapats.

Arkivet innehåller fotografier från ett urval av de byggnader han ritade under perioden 1948 – 1995. Här finns också en komprimerad verksförteckning, samt en komplett uppdragsförteckning. Fem texter visar hur han såg på Uppsalas utveckling som planerare från 1950-talet och framåt. Texten ”Några ord om mig själv och mitt samarbete med Gunnar Leche” publiceras för första gången. Han skrev den i sin ritarstuga i Krusenberg senhösten år 2000.

Gösta Wikforss engagerade tidigt arkitekturfotografen Rolf Dahlström för att dokumentera nyligen färdigställda byggnader i svartvita fotografier. Deras samarbete fortsatta under hela hans yrkesverksamma tid. Fotodokumentationen är ordnad efter olika byggnadstyper samt i kronologisk ordning inom respektive byggnadstyp. Till de svartvita fotografierna, från 1960-talet och framåt, har i vissa fall lagts kompletterande färgbilder, ofta tagna vid senare tillfällen framför allt under 1980-talet. Nu återbesöks byggnaderna och nytagna färgfotografier tillkommer efterhand.

Tecknandet var ett sätt att se, komma ihåg och hålla igång skissmetodiken. Inte för att visa upp eller ställa ut. Här finns några av teckningarna från somrarnas båtfärder.

Arkivet är en arbetsyta, vilket innebär att det kan kompletteras under hand. Använd gärna Kontakt-formuläret nedan för inspel, förslag på tillägg eller för att hjälpa till med att komplettera och rätta faktauppgifter.

Stockholm i februari 2022 Örjan Wikforss

Kontakt