Människan och staden – Uppsalaarkitekten Gösta Wikforss uppmärksammas på Upplandsmuseet

2022 avslutades med att Upplandsmuseet bjöd in till en föredragskväll om Gösta Wikforss 100 år. Publiken visade stort intresse, det var fullsatt med väntelista. Ovan: Örjan Wikforss tecknar en yrkesbiografi i bild.

Upplandsmuseet arrangerade också en utställningsmonter på temat ”Människan och staden – om Uppsalaarkitekten Gösta Wikforss.