Klipp ur filmen Uppsala växer

Gösta Wikforss arbetade med Uppsala generalplan 69 under åren 1967 till 1971 i rollen som tillförordnad generalplanearkitekt. Bärande idéer var att dämpa bilismen som höll på att förstöra Uppsala och leda trafiken utanför staden, satsa på kollektivtrafiken, värna sammanhängande kulturmiljöer i stadskärnan och låta Uppsala möta uppsalaslätten med en tydlig stadskant, skydda jordbruksmarken och grönområden, för att istället bygga integrerade stadsdelar i det han kallade kraftfältet söderut mot Stockholm. Syftet med generalplanen var att den skulle vara vägledande för kommande detaljplanering och därmed ytterst syfta till att skapa en god livsmiljö för invånarna.

Arbetet ägde alltså rum under åren runt 1968, intresset och engagemanget var stort och informations- och samrådsmötena många. Förslagen i generalplanen sammanfattades i filmen ”Uppsala växer” som producerades av Statens institut för byggnadsforskning 1971. För manus och regi svarade Örjan Wikforss och för foto Bo-Erik Gyberg. Den femtio år gamla, repiga och blekta 16 mm filmen är digitalt överförd. Här visas ett antal klipp med betoning på idé, metodik, den förslagna utbyggnadsriktningen söderut, samt trafikproblematiken. Längd i original är 30 minuter. Denna förkortade version är 9 minuter. Gå till Meny och välj Media.