Vårdbyggnader

Norrgården, vårdbyggnad, äldreomsorg, kv Idun, Svartbäcksgatan, Uppsala, 1961
Johannelundsgården, vårdbyggnad, äldreomsorg, Kastanjegatan 2, kv Johannelund, 1966
Johannelundsgården, konst av Gustaf Fängström
Årstagården, vårdbyggnad, äldreomsorg, kv Cikorian, Fyrislundsgatan 66, Uppsala, 1968 – 71
Håga by, vårdhem, Uppsala, 1966- 85, ombyggt
Ramund, servicehus för pensionärer, kv Ramund, Dalgatan 1 -3, Uppsala, 1979