Vårdbyggnader

Norrgården, vårdbyggnad, äldreomsorg, kv Idun, Svartbäcksgatan, Uppsala, 1961
Johannelundsgården, vårdbyggnad, äldreomsorg, Kastanjegatan 2, kv Johannelund, 1966
Johannelundsgården, konst av Gustaf Fängström
Årstagården, vårdbyggnad, äldreomsorg, kv Cikorian, Fyrislundsgatan 66, Uppsala, 1968 – 71
Årstagården
Årstagården
Årstagården
Håga by, vårdhem, Uppsala, 1966- 85, ombyggt
Ramund, servicehus för pensionärer, kv Ramund, Dalgatan 1 -3, Uppsala, 1979
Ramund
Ramund