Skolor

Fyrisskolan, kv Luthagsstranden, Götgatan 17 -21, Uppsala, 1960 – 85
Hemsysterskolan, kv Alströmer, Hildur Ottelinsgatan 8, Uppsala, 1962
Hemsysterskolan
S:t Olofs skola, Skolbacken 58, Sigtuna, 1962 – 70
S:t Olofs skola
S:t Olofs skola
Celciusskolan, kv Häggen, Björkgatan, Uppsala, 1966
Celciusskolan
Katedralskolan, om-, till- och nybyggnader kv Skolan, Skolgatan, Uppsala, 1960 – 85
Katedralskolan, tillbyggnad, 1960
Magdeburg, Linnéskolan, om- och tillbyggnad, Västra Strandgatan, Uppsala, 1986
Magdeburg, Linnéskolan
Magdeburg, Linnéskolan
Magdeburg, Linnéskolan
Fyrisskolan, om- och tillbyggnad, kv Luthagsstranden, Götgatan, Uppsala, 1985
Fyrisskolan
Fyrisskolan
Fyrisskolan