Ägget Långbågen Fanna

Småhus, Ägget, Runby, Båtmansvägen – Törnbyvägen – Njurstavägen, Upplands Väsby, 1959
Småhus, Ägget, Upplands Väsby, 1959
Ägget
Ägget
Ägget
Ägget
Ägget
Ägget
Flerbostadshus, Långbågen, Upplands Väsby, 1961
Bostäder, Fanna, om- och nybyggnad, kv Skiftnyckeln, Enköping, 1983 -85
Fanna
Fanna
Fanna