Klassiska Uppsala renovering

Dag Hammarskjöldbiblioteket, renovering, kv Holmen, Fyristorg 2, Uppsala, 1965
Walmstedska gården, renovering, Sysslomansgatan 1, Uppsala, 1967
Psykologiska institutionen, ombyggnad, kv Munken, Trädgårdsgatan 20, Uppsala, 1973
Kv Hörnet, renovering, om- och tillbyggnad, Övre Slottsgatan – S:t Johannesgatan, Uppsala, 1978 – 81
Gamla Almqvist & Wiksell, renovering, ombyggnad, kv Kaniken, Västra Ågatan, Uppsala, 1980
Domkapitelhuset, renovering och ombyggnad, kv Disa, Uppsala, 1980 – 86
Saluhallen, renovering, ombyggnad, S:t Eriks Torg, Uppsala, 1982
Geijersgården, kv Slottet, återuppbyggnad efter brand, Övre Slottsgatan 2, Uppsala, 1982
Krusenberg herrgård, renovering och nybyggnad för Pharmacia, söder om Uppsala, 1986