Klassiska Uppsala renovering

Dag Hammarskjöldbiblioteket, renovering, kv Holmen, Fyristorg 2, Uppsala, 1965
Walmstedska gården, renovering, Sysslomansgatan 1, Uppsala, 1967
Walmstedska gården
Psykologiska institutionen, ombyggnad, kv Munken, Trädgårdsgatan 20, Uppsala, 1973
Kv Hörnet, renovering, om- och tillbyggnad, Övre Slottsgatan – S:t Johannesgatan, Uppsala, 1978 – 81
Kv Hörnet
Kv Hörnet
Gamla Almqvist & Wiksell, renovering, ombyggnad, kv Kaniken, Västra Ågatan, Uppsala, 1980
Domkapitelhuset, renovering och ombyggnad, kv Disa, Uppsala, 1980 – 86
Saluhallen, renovering, ombyggnad, S:t Eriks Torg, Uppsala, 1982
Geijersgården, kv Slottet, återuppbyggnad efter brand, Övre Slottsgatan 2, Uppsala, 1982
Geijersgården
Geijersgården
Krusenberg herrgård, renovering och nybyggnad för Pharmacia, söder om Uppsala, 1986
Krusenberg herrgård
Krusenberg herrgård