Bostäder Uppsala centralt

Radhus, Strandängen, 1982
Strandängen
Kvarteret Sigurd, Östra Ågatan, Brf Kungsängsliljan, serviceboende, Uppsala 1985
Kvarteret Sigurd
Kvarteret Sigurd
Bostadshus, Kvarteret Sigurd, Kungsängstorg, Hamngatan – Kungsängsgatan, 1985
Kvarteret Sigurd
Kvarteret Sigurd
Kv Brage, Sankt Olofsgatan, Uppsala, 1986
Kv Brage