Luthagen

Waldenströmska studenthemmet, kv Tyrfing, Sturegatan 9 – 13 Uppsala, 1959
Fasad mot Luthagsesplanaden
Studenthem, kv Rinda, Sturegatan 12, Uppsala, 1955
Bostadshus, kv Ginnar, Odensgatan 16, Uppsala, 1963
Sturegården, kv Rinda, Sysslomansgatan 14, Uppsala, 1966
Bostadshus, kv Magistern, Kyrkogårdsgatan 39, Uppsala, 1975
Servicehus för pensionärer, Borgerskapets hus, Gillbergska fastigheten, Sysslomansgatan, Uppsala, 1989 med skolavslutning på Sverkerskolan i förgrunden
Radhus, Eriksdal, kv Bertil och Birgit, Vindhemsgatan, Uppsala, 1975 – 78
Eriksdal, Sysslomansgatan
Eriksdal, Sysslomansgatan
Eriksdal, ”smitvägar”
Eriksdal, Ringgatan