Luthagen

Waldenströmska studenthemmet, kv Tyrfing, Sturegatan 9 – 13 Uppsala, 1959
Waldenströmska studenthemmet
Waldenströmska studenthemmet, fasad mot Luthagsesplanaden
Studenthem, kv Rinda, Sturegatan 12, Uppsala, 1955
Kv Rinda
Bostadshus, kv Ginnar, Odensgatan 16, Uppsala, 1963
Kv Ginnar
Sturegården, kv Rinda, Sysslomansgatan 14, Uppsala, 1966
Bostadshus, kv Magistern, Kyrkogårdsgatan 39, Uppsala, 1975
Kv Magistern
Servicehus för pensionärer, Borgerskapets hus, Gillbergska fastigheten, Sysslomansgatan, Uppsala, 1989 med skolavslutning på Sverkerskolan i förgrunden
Borgerskapets hus
Radhus, Eriksdal, kv Bertil och Birgit, Vindhemsgatan, Uppsala, 1975 – 78
Eriksdal, Sysslomansgatan
Eriksdal, Sysslomansgatan
Eriksdal, ”smitvägar”
Eriksdal, Ringgatan