Affärs- och kontorshus

Framtiden, kv Lejonet, Vaksalagatan 5, Uppsala 1960
Landstinget, administrationsbyggnad, om-, till- och nybyggnad, kv Trädgården, Nedre Slottsgatan, 1961
Kv Trädgården
Kv Trädgården
Landstinget, kv Trädgården, Slottsgränd, vy upp mot Nedre Slottsgatan
Affärs- och kontorshus, kv Draken, Kungsängsgatan, Uppsala, ombyggt
Allmänna Band, Fenix-huset, kv Rådhuset, Svartbäcksgatan – S:t Persgatan, Uppsala, 1976
Allmänna Brand
Allmänna Brand
Kontorshus, kv Regalen, Boländerna, Uppsala, 1984 – 88
Regalen, atriumgård
Sh-Bygg kontor, om- och tillbyggnad, kv Slakthuset, Boländerna, Uppsala, 1985 -86
Kontor, Sh-bygg, Boländerna, Uppsala, 1986