Anläggningar

Värmeverk, kv Åskan, Tycho Hedéns väg, Uppsala, 1960, ombyggt
Gymnastikhall och verkstad, brandstation, Uppsala, 1962
Kraftvärmeverket i kv Brännugnen, Boländerna, Uppsala, 1964 – 89.
Almqvist & Wiksell informationsindustri, kv Boktryckaren, Boländerna, Uppsala, 1971.
Torvpulversilo, kv Brännugnen, Boländerna, Uppsala, 1989