Anläggningar

Värmeverk, kv Åskan, Tycho Hedéns väg, Uppsala, 1960, ombyggt
Kv Åskan
Kv Åskan
Gymnastikhall och verkstad, brandstation, Uppsala, 1962
Kraftvärmeverket i kv Brännugnen, Boländerna, Uppsala, 1964 – 89.
Kv Brännugnen
Kv Brännugnen
Kv Brännugnen
Kv Brännugnen
Almqvist & Wiksell informationsindustri, kv Boktryckaren, Boländerna, Uppsala, 1971.
Almqvist & Wiksell
Almqvist & Wiksell
Almqvist & Wiksell
Torvpulversilo, kv Brännugnen, Boländerna, Uppsala, 1989