Stillhetens kapell

Stillhetens kapell, Uppsala, 1961
Fasad mot söder
Fasad mot öster
Fasad mot öster
Väntrum
Kapell
Visningsrum
Stillhetens kapell, plan, från tävlingshandling