Bostäder Eriksberg, Norby och Valsätra

Radhus i Kv Bergkristallen, Grönstensvägen, Uppsala, 1959
Kv Bergkristallen
Bostadshus, kv Gustavsberg, Eriksbergsvägen 16 – 18, 1957
Eriksbergsvägen 16 -18, trädgårdssidan
Eriksbergsvägen 16, arkitektens egen bostad
Atriumhus, kv Ängs- och Skogschampinjonen, Storskogsvägen 16 – 34, Champinjonvägen 2 – 8, 1960
Kv Ängs- och Skogschampinjonen
Kv Ängs- och Skogschampinjonen
Kv Ängs- och Skogschampinjonen
Engelska radhus, kv Brödtickan och Fårtickan, Kantarellvägen, Uppsala, 1961
Kv Brödtickan och Fårtickan
Radhus, kv Murklan, Slåtttervägen, Uppsala, 1961
Kv Murklan
Kv Murklan
Villor, kv Grönkremlan, Murkelvägen 23 – 35, Uppsala, 1964
Kv Grönkremlan
Villor, kv Nybyggaren och Stataren, Statarvägen, Uppsala, 1966
Villor, kv Stataren, Tuvängsvägen, Uppsala, 1966
Villor i Valsätra, kv Stavkärnan, Stavskärnsvägen, Uppsala, 1966
Kv Stavkärnan